Pécsi Györgyi

olvasópróbák


Egy mondat…

barkaonline.hu - netnapló /2017/szeptember

2017. november 21. - Györgyi Pécsi

Október 23., „ünnepi díszbe öltözött” az ország, a Kárpát-medence meg a világ magyarsága. Hogy emlékezzen a forradalomra, a hősökre meg a szabadságra. Másra emlékeznek az öregek, akik itthon élték át azokat az éveket, másra, akik Erdélyben, Kárpátalján, másra az a kétszázezer magyar, aki elhagyta az…

Tovább

Szathmáry György: A Sejtések Könyve szonettjei; Rékasy Ildikó: Az álom logikája

Ikerkönyvek

Időről-időre fölmerül a kérdés: szükséges-e ismernünk a versek keletkezésének körülményeit, a költő civil életét, vagy egyedül és kizárólag a szöveg, a befejezett, kész mű számít-e. A kérdés, persze, önmagában botor, mert a legritkább esetben találkozunk csak magával a szöveggel, verssel, valamit…

Tovább

Dávid Gyula: 1956 Erdélyben és ami utána következett

„Méltók vagyunk-e ekkora áldozatra?”

„Magyarországon már több mint két évtizede piros betűs nemzeti ünnep ez a nap [október 23. – P. GY.]. Úgy, ahogy azt annak idején a Forradalom napjaiban született követelések egyike megfogalmazta. Nekünk a piros betűk a szívünkbe vannak vésve. […] Akkor, 1956 őszén nekünk, határokon kívülieknek…

Tovább

Októberi stációk - Nagy Gáspár és 1956 - Válogatott írások

Válogatta, szerkesztette, utószó: Pécsi Györgyi (Nap Kiadó, 2016)

Ahogy Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról verse az ’56-os forradalomnak, úgy vált Nagy Gáspár 1984-ben megjelent Öröknyár: elmúltam 9 éves című költeménye – melyben Nagy Imre eltemetését és a gyilkosok néven nevezését követelte – a magyar forradalom emlékezetének ikonikus versévé. Az Öröknyár……

Tovább

Beszélgetés Nagy Gáspár költővel (2006)

Versek '56 láthatatlan emlékművének talapzatára

„Emlékezni, látni, megnevezni és sohasem félni – eme szemléleti alapelvek szerint épül Nagy Gáspár költészetének morális és poétikai rendje” – írja a költőről szóló monográfiájában Görömbei András irodalomtörténész. Nagy Gáspár neve és költészete összeforrt az ötvenhatos forradalomra való…

Tovább